ul. Warszawska

Pl PolandKatowice

Details

Name ul. Warszawska
Site Type Middle range retailing street
Status Existing
Rental value 528.00 €/year
Length of the pitch 220 m
Websites
  • Ul. Warszawska is the continuation of Ul. 3-go Maja, the street on the opposite side of the Rynek (Market Square). As shoppers head further west, they head more into office and residential neighbourhood. This street is certainly the bank street of Katowice with some 10 banks within the first 100 meters and both Get in Bank and Eurobank being the newest. Ul. Warszawska is certainly very busy with public transport, buses and trams arriving from the western (slightly more affluent) side of Katowice. One bank closes another opens in it's place.
  • Ulica Warszawska stanowi przedłużenie 3-go Maja, ulicy po przeciwnej stronie Rynku. Klienci kierujący się dalej na zachód trafiają do okolicy biurowo-mieszkaniowej. Jest to główna ulica bankowa w Katowicach, już na pierwszych stu metrach jest tu aż 10 banków, Eurobank i Get in Bank są oba jako najnowsze. Na Warszawskiej panuje duży ruch komunikacji publicznej – autobusów i tramwajów przyjeżdźających z zachodniej (nieco zamożniejszej) strony Katowic. Jeden bank zamyka a drugi otwiera.

Please log in or sign up to see more.

26-pf19_banner_300x180_